НИЕ ВЯРВАМЕ В
ДОБЪР БИЗНЕС С ДОБРИ ПАРТНьОРИ!

За нас

Изолат е частна компания специализираща се в производството на електроизолационни материали като лакотръби, профили, маркучи и други.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА
A roll of polyurethane fiberglass sleeves

приоритети

Основни приоритети са качеството, стремежът за удовлетворяване на изискванията на клиентите ни, както и опазването на околната среда.

ФИРМЕНИ ЦЕЛИ
An extruder head making a silicone profile

Договор за безвъзмездна помощ

Договор № BG16RFOP002-2.042-0005-C01 

„Изолат” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.042-0005-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез Лидер/ВОМР - МИГ "Тутракан – Сливо поле". 

Име на проектното предложение: Подобряване на производствения капацитет и генериране на допълнителен експортен потенциал в "Изолат" ООД чрез разширяване на технологичния парк.

Целта на проекта е:1. Повишаване на производствения;2. Засилване на експортния потенциал на „Изолат“ ООД

Обща стойност:
205 900.00 лв., от които 157 513.50 лв. европейско и 27 796.50 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 04.11.2019г. и е с продължителност 18 месеца.

финансиране проект по ОПИК 2014-2020 г.

ПРОДУКТИ

лакотръби и въжета

профили и маркучи

Кабели